X
GO

 

Termokalkulator

Termokalkulator mogu koristiti svi, od običnih građana, instalatera, do projektanata i sve to u cilju pronalaženja brzog odgovora na sledeća pitanja:

  • Koliko će grejanje da me košta?
  • Kotao koje snage (kilovata) treba da kupim?
  • Koje gorivo je najekonomičnije?          

Termokalkulator možemo podeliti u tri celine koje ćemo pojasniti u tekstu dole. Celine termokalkulatora su:

  1. Odabir tipa stambenog objekta.
  2. Karakteristike stambenog objekta.
  3. Konačni rezultat kalkulatora.

Parametri kalkulatora

Odabrani su na osnovu najveće zastupljenosti kod nas i to se odnosi kako na starogradnju (od pre par decenija) tako i na novogradnju. Ukupno je prikazano šest tipova stambenih objekata i to: prizemna kuća, prizemna kuća sa podrumom, jednospratna kuća, jednospratna kuća sa podrumom, dvospratna kuća, dvospratna kuća sa podrumom.

Prilikom odabira tipa objekta treba voditi računa da li pripada nekom od naših ponuđenih tipova.

Stambeni objekat ne mora biti kvadratne ili pravougaone osnove. Moguće je pravilnim unosom izvršiti i proračun objekata sa tzv. G osnovom, gde je važno pravilno uneti vrednosti površine spoljašnjih zidova, osnove i površine plafona u kontaktu sa krovom. Ukoliko kuća ima potkrovlje koje se greje sa nadzidkom većim od 1 m, preporuka je odabrati tip kuće sa spratom koji će predstavljati grejano potkrovlje.

Ukoliko ne možete svoj stambeni objekat da svrstate u neki od ponuđenih, možete nam poslati fotografiju vašeg objekta na imejl info@sveogrejanju.rs, a mi ćemo Vas uputiti koji tip možete odabrati i kako da izvršite što tačniju simulaciju.

Odabirate standardom definisane projektne temperature za tu lokaciju. Ukoliko lokacija na kojoj se nalazi Vaš objekat nije u ponudi, preporuka je da se odabere geografski najbliža lokacija. Broj lokacija u Republici Srbiji je za sada na našem sajtu ograničen na 106, dok će u budućnosti taj broj biti znatno veći.

U objektu definišete gubitak toplote kroz spoljašnji omotač objekta. Preporuka je da, ukoliko se radi o jedno-porodičnom stambenom objektu sa više od jedne etaže, odabrana temperatura bude u rangu 22 ͦC-23 ͦC, a ukoliko je u pitanju višeporodični stambeni objekat sa više od jedne etaže, trebalo bi da odabrana temperatura bude u rangu 24 ͦC-25 ͦC. Kada jednom unesete preostale parametre, možete probati promenu vrednosti srednje temperature u objektu i posmatrati promenu u rezultatu kalkulacije. Uvek imajte na umu osećaj ugodnosti koji Vam je potreban u Vašoj kući, kao i troškove grejanja koji rastu sa ugođajem
Vrlo je važno da znate kako da utvrdite da li zaptivenost Vaše stolarije spada u dobru ili lošu opciju. Kod korisnika sa novom stolarijom (višekomornim okvirima sa dvostrukim staklom na prozorima) očekivano je da zaptivenost bude dobra, dok je kod korisnika sa nešto starijom stolarijom potrebno izvršiti određeno merenje zaptivenosti. Možemo izvršiti i improvizaciju merenja zaptivenosti na sledeći način (ilustracija potrebna). Običnu papirnu maramicu razdvojite na slojeve. Jedan tanak sloj prinesite prozoru ili vratima u predelu okvira. Vodite računa da se ispod prozora na kome sprovodite improvizovano merenje ne nalazi grejno telo (radijator). Ukoliko se papirna maramica vidljivo pomera znači da postoji infiltracija spoljašnjeg vazduha u prostoriju. Time je merenje završeno i Vaš odabir kod zaptivenosti stolarije je Loše zaptiveno. Ukoliko se papirna maramica jedva pomera možete odabrati opciju Dobro zaptiveno.
U kontaktu sa krovom se smatra izolovanom ako na plafonu poslednje etaže postoji neki od termoizolacionih materijala, u suprotnom odaberite opciju NE.
Definišete Vaš spoljašnji omotač objekta. Vrednosti provođenja toplote svih ponuđenih materijala su dobijene od renomiranih proizvođača iz Srbije.Ponuda materijala će vremenom biti proširena.
Završavate definisanje omotača objekta. Česta situacija u praksi je da, kod višespratnih stambenih objekata u Srbiji, stolarija nije jednolična. Primer je renoviranje porodične kuće gde je prizemlje opremljeno novom PVC stolarijom, a sprat ima staru drvenu stolariju. U tom slučaju preporuka je da, ukoliko je odnos površine stare stolarije prema novoj 2:1, odaberete staru stolariju tipa drvena jednostruko ili dvostruko zastakljena, a ukoliko je taj odnos površina 1:1, odaberete novu stolariju tipa PVC jednostruko ili dvostruko zastakljen.
Ovim korakom završavate unos svih potrebnih parametara za kalkulaciju. Opterećenje grejnog sistema u 90% slučajeva iznosi 16 časova na dan i to predstavlja vreme sagorevanja goriva u kotlu, odnosno vreme rada toplotnog izvora. Ukoliko je drugačije, ponuđene su još dve opcije i to 8 časova na dan i 24 časa na dan.
Prikazuje se po završenom unosu svih parametara i ispisuje se na dnu stranice. Sa leve strane možete pratiti karakteristike stambenog objekta koje ste uneli, kao i stepen energetske efikasnosti. Sa desne strane, prikazana je potrebna snaga Vašeg toplotnog izvora (kotla), odabrani energent, specifična potrošnja energije po jedinici površine stambenog objekta, godišnja potreba za energentom, cena energenta po jedinici mere, ukupna cena energenta za grejnu sezonu, Vaš carbonfootprint i grafik o godišnjem opterećenju toplotnog izvora. Što se tiče goriva i kalorijske vrednosti istih, treba napomenuti da se te vrednosti dobijaju direktno od ponuđača goriva u Srbiji. Cenovne vrednosti goriva se na našem sajtu obnavljaju kvartalno i to tako što se određuje srednja maloprodajna cena određenog goriva dobijena od tri ponuđača iz različitih delova Srbije. Napominjemo da je kod uglja uračunata samo vrednost lignita, koji je dostupan u Srbiji, i da će ostale vrste uglja biti naknadno uvrštene.